Bibliografie (II)

II.  Lucrări speciale

Anastasis, Petre Gregory C. (Puiu Năstase), Temerarii, ediţie îngrijită de Gheorghe Andreica în regie proprie, Editura Metafora, Constanţa, 2004

Andreica, Gheorghe, Mărturii... mărturii... – Din iadul temniţelor comuniste –, Consultant: Dan Staicu, Editura 2000, Bucureşti, 2000

Andreica, Gheorghe, Reeducările comuniste. Volumul I: Eugen Ţurcanu, ruşinea speciei umane, Editura Ex Ponto, Constanţa, 2007

Andreica, Gheorghe, Reeducările comuniste. Eugen Ţurcanu, ruşinea speciei umane, volumul II, Editura Ex Ponto, Constanţa, 2008

Andreica, Gheorghe, Târgşorul Nou. Închisoarea minorilor: 1948-1950, Editura PRINTEURO, Ploieşti, 2000

Bacu, Dumitru, Piteşti. Centru de reeducare studenţească, Editura Cuvântul Românesc, Hamilton, 1989

Bâgu, Gheorghe, Mărturisiri din întuneric, Editura Tehnică, Bucureşti, 1993

Bâgu, Gheorghe, Mărturisiri din perioada comunistă. (Portrete, schiţe şi eseuri), f.e, f.a.

Boldur-Lăţescu, Gheorghe, Genocidul comunist în România, volumul I: Dimensiunile genocidului, Editura Albatros, Bucureşti, 1992

Boldur-Lăţescu, Gheorghe, Iorga, Filip-Lucian, Genocidul comunist în România. Reeducarea prin tortură, volumul IV, Editura Albatros, Bucureşti, 2003

Bordeianu, Dumitru Gh., Mărturisiri din mlaştina disperării, ediţia a II-a, Editura Scara, Bucureşti, 2001

Brazdă, Aurel, Istorie trăită. Volumul II. 1000 de zile în uniforma gulagului comunist, f.e., Bihor – Oradea, 2005

Buracu, Mihai, Tăbliţele de săpun de la Itset-ip, Editura MJM, Craiova, 2003

Călinescu, Nicolae, Preambul pentru camera de tortură, Editura Marineasa, Timişoara, 1994

Ciuceanu, Radu, Memorii III: Pecetea diavolului, f.e., Bucureşti, 2002

Cornea, Corneliu, Viaţa aşa cum a fost. Însemnări, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Editura Gutenberg, Arad, 2003

Davidescu, Ştefan Ioan I., Călăuză prin infern, vol. II, prefaţă de Flori Stănescu, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2003

Dumitrescu, Grigore, Demascarea, Jon Dumitru – Verlag & Mediana Edit, München-Bucureşti, 1996

Gheorghiţă, Viorel, Et ego. Sărata. Piteşti-Gherla-Aiud. Scurtă istorie a devenirii mele, Editura Marineasa, Timişoara, 1994

Goma, Paul, Patimile după Piteşti, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1990

Ianolide, Ioan, Întoarcerea la Hristos. Document pentru o lume nouă, ediţie îngrijită la Mănăstirea Diaconeşti, cu un cuvânt înainte de Părintele Gheorghe Calciu-Dumitreasa, Editura Christiana, Bucureşti, 2006

Ierunca, Virgil, Fenomenul Piteşti, prefaţă de François Furet, ediţia a treia, Editura Humanitas, Bucureşti, 2007

Ionescu, Aristide, Dacă vine ora H, pe cine putem conta?, ediţia a III-a readăugită, Editura Ramida, Bucureşti, 2001

Ivan, Sabin, Pe urmele adevărului, ediţia a II-a, cu o prefaţă de Ştefan Augustin Doinaş, editura Ex Ponto, Constanţa, 1996

Lăcătuşu, Dumitru, Mureşan, Alin, Casa terorii. Documente privind penitenciarul Piteşti (1947-1977), Editura Polirom, Iaşi, 2010

Lucinescu, Dan, Jertfa (Transfigurări), Editura Siaj, Bucureşti, 2008

Marian, Gheorghe, Mărturii şi memorii de o viaţă. 1927-2008, Editura Marineasa, Timişoara, 2009

Maxim, Virgil, Imn pentru crucea purtată. Abecedar duhovnicesc pentru un frate de cruce, Editura Antim, Bucureşti, 2002

Măgirescu, Eugen, Moara dracilor. Amintiri din închisoarea de la Piteşti, text stabilit de Remus Radina, Fronde, Alba Iulia – Paris, 1994

Merişca, Costin, Tragedia Piteşti. O cronică a „reeducării” din închisorile comuniste, Editura Institutul European, Iaşi, 1997

Merişca, Costin, Tărâmul Gheenei, Editura Porto Franco, Galaţi, 1993

Muntean, Ioan, La pas prin „reeducările” de la Piteşti, Gherla şi Aiud sau Ridică-te Gheorghe, ridică-te Ioane, Editura Majadahonda, Bucureşti, 1997

Paven, Justin Ştefan, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit?, Editura Ramida, Bucureşti, 1996

Plapşa, Lucian, (Memorii I:) Soarele de la nord, prefaţă de Paul Caravia, Editura Helicon, Timişoara, 1996

Plapşa, Lucian, Memorii II: Popas în iad, cuvânt înainte de Radu Ciuceanu, Editura Artpress, Timişoara, 2004

Petrişor, Marcel, Memorii I: Fortul 13 Jilava. Convorbiri din detenţie, Editura Meridiane, Bucureşti, 1991

Petrişor, Marcel, Memorii II: Secretul Fortului 13. Reeducări şi execuţii, Editura Timpul, Iaşi, 1994

Petrişor, Marcel, La capăt de drum, Editura Institutul European, Iaşi, 1997

Popa, Ilie (coord.), „Experimentul Piteşti”. Conference Proceedings. Comunicări prezentate la Simpozionul „Experimentul Piteşti - Reeducarea prin tortură”, ediţia I – Piteşti, 6-8 decembrie 2001, ediţia a II-a, Secţiunea I – Piteşti, 4-6 octombrie 2002, redactor Grigore Constantinescu, traducere în engleză: Rozalia Rodica Popa şi Ilie Popa, volumul I, Editura Fundaţia Culturală Memoria, Piteşti, 2003

Popa, Ilie (coord.), „Experimentul Piteşti”. Conference Proceedings. Comunicări prezentate la Simpozionul „Experimentul Piteşti - Reeducarea prin tortură”. Opresiunea ţărănimii române în timpul dictaturii comuniste, ediţia a III-a, Piteşti, 26-28 septembrie 2003, traduceri în engleză: Rozalia Rodica Popa şi Ilie Popa, coperta: Ilie Popa, Alin Berechet, Editura Fundaţia Culturală Memoria, Filiala Argeş, Piteşti, 2004

Popa, Ilie (coord.), „Experimentul Piteşti”. Conference Proceedings. Comunicări prezentate la Simpozionul „Experimentul Piteşti - Reeducarea prin tortură”. Opresiunea ţărănimii române în timpul dictaturii comuniste, ediţia a IV-a, Piteşti, 24-26 septembrie 2004, traduceri în engleză: Rozalia Rodica Popa şi Ilie Popa, coperta: Ilie Popa, Alin Berechet, Editura Fundaţia Culturală Memoria, Piteşti, 2005

Popa, Ilie (coord.), „Experimentul Piteşti”. Conference Proceedings. Comunicări prezentate la Simpozionul „Experimentul Piteşti - Reeducarea prin tortură”. Opresiunea culturii tradiţionale române în timpul dictaturii comuniste, ediţia a V-a, Piteşti, 23-25 septembrie 2005, traduceri în engleză: Rozalia Rodica Popa şi Ilie Popa, coperta: Ilie Popa, Alin Berechet, Editura Fundaţia Culturală Memoria, Filiala Argeş, Piteşti, 2006

Popa, Ilie (coord.), „Experimentul Piteşti”. Conference Proceedings. Comunicări prezentate la Simpozionul „Experimentul Piteşti - Reeducarea prin tortură”. Opresiunea culturii tradiţionale române în timpul dictaturii comuniste, ediţia a VI-a, Piteşti, 22-24 septembrie 2006, traduceri în engleză: Rozalia Rodica Popa şi Ilie Popa, coperta: Ilie Popa, Alin Berechet, Editura Fundaţia Culturală Memoria, Filiala Argeş, Piteşti, 2007

Popa, Ilie (coord.), „Experimentul Piteşti”. Conference Proceedings. Comunicări prezentate la Simpozionul „Experimentul Piteşti - Reeducarea prin tortură”. Cultura, tineretul şi educaţia în regimurile dictatoriale comuniste, ediţia a VIII-a, Piteşti, 3-5 octombrie 2008, traduceri în engleză: Rozalia Rodica Popa şi Ilie Popa, coperta: Ilie Popa, Alin Berechet, Editura Fundaţia Culturală Memoria, Filiala Argeş, Piteşti, 2009

Popa, Neculai, Coborârea în iad. Amintiri din închisorile României comuniste, Editura Vremea, Bucureşti, 1999

Popescu, Traian, Experimentul Piteşti. Reeducarea prin tortură în închisorile Piteşti, Gherla, Tg. Ocna, Canal. Atacul brutalităţii asupra conştiinţei. Cuvânt înainte de Răzvan Codrescu, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Editura Criterion Publishing, Bucureşti, 2005

Rădulescu, Mihai, Istoria literaturii române de detenţie. Memorialistica reeducărilor, Editura Ramida, Bucureşti, 1998

Rădulescu, Mihai, La capătul iadului. Mărturii şi documente, Editura Vremea XXI, Bucureşti, 2005

Stan, Constantin I., Crucea reeducării. O istorie a „reeducărilor” în temniţele comuniste din România (1948-1964), Editura Christiania, Bucureşti, 2010

Stănescu, Gabriel, Dumnezeu m-a salvat din Iad! O mărturie cutremurătoare: reeducarea prin tortură. Piteşti, Gherla, Canal. Convorbiri cu Traian Popescu, Editura Criterion Publishing, Bucureşti, 2008

Stănescu, Mircea, Reeducarea în România comunistă (1945-1952). Aiud, Suceava, Piteşti, Braşov, cuvânt înainte de Constantin Ticu Dumitrescu, Editura Polirom, Iaşi, 2010

Stănescu, Mircea, Reeducarea în România comunistă (1948-1955), volumul II: Târgşor, Gherla, Editura Polirom, Iaşi, 2010

Stănescu, Mircea, Predescu, Titică, Procesele reeducării (1952-1960). Statul şi dreptul, instrumente de represiune ale dictaturii comuniste, editor coordonator Ilie Popa, traduceri în engleză Rozalia Rodica Popa şi Ilie Popa, Fundaţia Culturală Memoria, Filiala Argeş, Piteşti, 2008

Timaru, Mihai, Amintiri de la Gherla, Editura de Vest, Timişoara, 1993

Timaru, Mihai, Memorial din cotul Carpaţilor…, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti, 2005

Vişovan, Aurel (cu concursul lui Gheorghe Andreica), Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? (Reeducarea de la închisoarea Piteşti), ediţia a III-a, Editura Napoca Star, Cluj, 2006

Voinea, Octavian, Masacrarea studenţimii române în închisorile de la Piteşti, Gherla şi Aiud, mărturii redactate de Gheorghe Andreica, Editura Majadahonda, Bucureşti, 1996

***Memorialul ororii. Documente ale procesului reeducării din închisorile Piteşti, Gherla, Editura Vremea, Bucureşti, 1995


Pagina anterioară                                                                                 Pagina următoare

Introdu adresa de e-mail pe care
vrei sa primesti neweletter-ul
youtubefacebookwordpress