Invitaţie/ Call for Papers
Biserica Ortodoxă Română sub comunism. Incursiuni biografice

 

Unul dintre obiectivele Centrului de Studii în Istorie Contemporană, încă de la înfiinţare, a fost generarea unei perspective istorice profesioniste asupra istoriei secolului XX, cu precădere asupra totalitarismului comunist. În acest sens, prin intermediul unei serii de volume tematice, ne propunem radiografierea comunismului românesc, cu accent pe victimele directe ale represiunii, şi, în subsidiar, pe instituţiile sensibile la şocul totalitar.

Primul volum din această serie va fi dedicat interacţiunii dintre Biserică şi Stat în perioada comunistă, observată prin prisma destinelor unor oameni ai Bisericii. Premisele ateiste ale construcţiei ideologice marxiste au sugerat încă de la început un antagonism total între statul totalitar comunist şi instituţia ecleziastică. Radical, în teorie, regimul comunist autohton nu a riscat un experiment secular total, în practică. Represiunea anticlericală, soldată cu întemniţarea a numeroşi preoţi, dar şi cu limitarea şi marginalizarea impactului mesajului creştin în sânul comunităţii, a avut drept scop inhibarea potenţialului contestatar al Bisericii. Cu toate acestea, elemente organice ale instituţiei au fost activ implicate în tentativele incipiente de rezistenţă anticomunistă sau, ulterior, s-au remarcat prin atitudini contestatare la adresa regimului. În unele cazuri, represiunea promptă împotriva acestora a fost succedată de o perfidă tentativă de maculare, prin şantaj şi teroare, tactică care a condus în prezent la deplasarea centrului de atenţie, şi în consecinţă a perspectivei critice, de la agresori înspre victime.

În pofida acestor realităţi, ultima perioadă a consemnat o critică tot mai accentuată îndreptată împotriva Bisericii Ortodoxe Române, acuzată de întreţinerea unei „complicităţi” tacite cu regimul comunist. A adoptat, într-adevăr, Biserica o strategie nedemnă de supravieţuire? Avem de-a face cu un modus vivendi, ca rezultat al epuizării capitalului de rezistenţă? A existat un model monolitic de raportare la comunism sau se pot disjunge de instituţia tutelară cazurile personale a numeroşi clerici persecutaţi de regim?

În fapt, principala misiune a unui asemenea demers este identificarea şi analizarea tiparelor de rezistenţă sau raportare la comunism ale componentelor organice ale Bisericii Ortodoxe Române. Instrumentul ştiinţific prin care dorim îndeplinirea acestui deziderat rezidă din contribuţiile dumneavoastră, prin realizarea unor studii biografice care să reflecte, cu precădere, traiectul personal anterior regimului comunist, traversarea represiunii, reacţia la represiune, iar, ulterior, reintegrarea şi reconversia socială precum şi strategiile existenţiale în comunism.

Cercetătorii sunt rugaţi să trimită propunerile sub forma unui rezumat de 10-15 rânduri, cu specificarea următoarelor:

·                     titlul studiului;

·                     personajul al cărui destin este avut în vedere;

·                     structura generală a studiului;

·                     sursele folosite.

Principalele criterii de selectare a propunerilor vor fi relevanţa personajului pentru subiectul volumului; lipsa precedentelor bibliografice; originalitatea surselor de documentare (fonduri arhivistice publice necercetate sau nevalorificate până în prezent, arhive personale etc.).

De asemenea, vă rugăm să trimiteţi şi o prezentare biografică (afiliere instituţională, studii absolvite sau în curs de absolvire, lucrări şi studii publicate, domenii de interes) de maxim 150 de cuvinte, care va fi inclusă în volum pentru studiile selectate spre publicare.

Propunerile pot fi trimise pe e-mail la adresa cercetare@istoriecontemporana.ro până pe data de 15 martie a. c., iar lista lucrărilor selectate va fi anunţată până pe 20 martie. Termenul de trimitere a studiilor selectate spre publicare va fi de 1 septembrie 2013. 

 

 

Introdu adresa de e-mail pe care
vrei sa primesti neweletter-ul
youtubefacebookwordpress